Tingimused

Neid kasutustingimusi uuendati viimati 16. juunil 2021.

SISSEJUHATUS

Järgmistes kasutustingimustes („tingimused“) „meie“, „meie“ ja/või „meie“ tähendab selle veebisaidi gamblingorb-ee.com (edaspidi „sait“) omanikke, selle tütarettevõtteid, osakondi ja sidusettevõtteid üksused (kui neid on).

Need tingimused koos meie privaatsuspoliitikaga sätestavad kogu selle saidi kasutamisega seotud lepingu (edaspidi „leping”).

Võime kasutustingimusi aeg -ajalt, igal ajal teile ette teatamata muuta, postitades sellised muudatused Saitidele. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad postitamisel; teie jätkuvat saidi ja/või saidil või selle kaudu kättesaadavaks tehtud teenuste kasutamist pärast kasutustingimuste muudatuste postitamist loetakse nende muudatustega nõustumiseks. SAITIDE KASUTAMISEL TE NÕUSTUTE JA NÕUSTUTE NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, KUID KOHALDATAKSE SAIDI KASUTAMISEKS, ning TE ESITATE JA GARANTITE, ET TEIL ON ÕIGUS, ASUTUSVÕIMALUS JA VÕIMALUS SELLE LEPINGU KOHTA SINDUDA. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, ei tohi te saidile juurde pääseda ega seda muul viisil kasutada.

Te kinnitate, et olete saanud täisealiseks ja et teil on õigus teha otsuseid mängude ja hasartmängusaitide kasutamise kohta, mis võivad kuvada reklaamivorme.

ÕIGUSVANUS

Sait ei ole suunatud ega mõeldud kasutamiseks alla 18 -aastastele. Saite kasutades kinnitate ja tagate, et olete vähemalt 18 -aastane. Kui olete alla 18 -aastane, ei tohi te mingil juhul ega mingil põhjusel seda saiti kasutada.

TEENUS JA MATERJALID

Veebisaidi kaudu edastatav teave ja materjalid, sealhulgas, kuid mitte ainult, andmed, tekst, graafika, pildid, heli- ja videoklipid, logod, märgid, tarkvara ja/või lingid (koos „materjalid“) on mõeldud teavitamiseks teile online -kasiinode ja online -kasiinomängude kohta.

Sait pakub sõltumatut teavet ja soovitusi inimestele, kes on huvitatud online -kasiinos mängimisest. Kogu sellel saidil esitatud teave on ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei tohiks mingil juhul käsitleda juriidilise nõuannete, finantsnõuannete, ärinõuannete, mängunõuannete, hasartmängunõuannete ega muude nõuandetena. Enne riskantse otsuse tegemist konsulteerige alati eksperdiga.

Kui otsustate mängida hasartmänge, soovitame enne võrgu- või võrguühenduseta mängimist tutvuda kohalike seadustega. Teie ainuvastutus on mõista kohalikke hasartmänguseadusi ja rangelt kinni pidada nende parameetritest. Kasutades saiti, nõustute ja tunnistate, et sait ei anna ühtegi autoriteetset või kvalifitseeritud nõu online- või võrguühenduseta hasartmängude seaduslikkuse kohta, et see ei anna mingit garantiid ega garantiid sellise teabe täpsuse või õigsuse kohta, et ta loobub igasugusest vastutusest sellise teabe tarbimise ja kasutamisega ning olete ainuisikuliselt kohustatud mõistma teie jurisdiktsioonis kehtivaid hasartmänguseadusi ja neid järgima.

Mängimine ja hasartmängud, sealhulgas, kuid mitte ainult, pokker, on oma olemuselt riskantne. Ärge oodake ega eeldage, et mis tahes saidil sisalduv teave võib teie kaotuste ohtu vähendada või vähendab, kui otsustate mängida raha või mängida raha. Kasutades saiti või selle teenuseid, nõustute ja tunnistate, et mis tahes mängu mängimine päris raha või pärisraha väärtuses on riskantne tegevus, mis võib põhjustada rahalist kahju ja hasartmängudega võite kaotada osa või kogu panustatud raha sellistest tegevustest. Te nõustute, et meie, samuti meie juhid, ametnikud, töötajad, töövõtjad, sidusettevõtted või agendid ei vastuta mingil moel kahjude eest, mis teil sellise tegevuse tagajärjel tekivad.

Pange tähele, et me ei ole hasartmängukorraldajad ega hasartmänguteenuste pakkujad, samuti ei kontrolli meid üks neist. See sait ei aktsepteeri ega hõlbusta hasartmängutehinguid.

Sait sisaldab linke kolmandate osapoolte välistele veebisaitidele. Sait ei mõjuta selliste kolmandate osapoolte veebisaitide sisu ega vastuta sellise sisu eest. Enne hasartmängudes osalemist soovitame hoolikalt läbi lugeda kõik kolmandate osapoolte veebisaitide kasutustingimused ja privaatsuspoliitika.

Intellektuaalse omandi õigused

Sait ja kogu selle sisu ja materjalid, sealhulgas igasugune teave, tekst, kujundus, nimed, logod, ikoonid, graafika, kujutised ja tarkvara („sisu”) on kaitstud autoriõiguse ja intellektuaalomandi seaduste alusel. Sisu on meie autoriõigusega kaitstud vara või meie litsentsiandjate või litsentsisaajate autoriõigusega kaitstud vara. Kõik kaubamärgid, teenusemärgid, kaubanimed ja kaubanduslik kleit on meie ja/või meie litsentsiandjate või litsentsisaajate omanduses.

Me ei anna teile saidi ja sisu osas litsentse ega õigusi. Teil on õigus kasutada saiti ja sisu ainult isiklikuks otstarbeks ja mitte mingil ärilisel põhjusel. Igasugune saidi kasutamine mis tahes kujul on keelatud. Sisu kasutamist puudutavate tingimuste mittejärgimist tuleks käsitada autoriõiguse rikkumisena.

Kasutaja esitamine

Saidi kasutajana võite esitada oma kommentaarid, mis võivad koosneda tekstilisest sisust ja potentsiaalselt fotodest, videotest, piltidest, helifailidest, muud tüüpi sisust ja linkidest sellisele sisule, kui sait seda lubab (koos nimetatakse „Kasutajaks” Esitused ”). Teie vastutate ainuisikuliselt oma kasutajate esitatud andmete ja nende postitamise või avaldamise tagajärgede eest. Seoses kasutaja esildistega kinnitate, esindate ja/või tagate, et: kasutaja esitamine on teie originaalteos ja et teile kuulub või teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud ja õigused kasutajate esituste kasutamiseks

Esitades meile kasutajate esitatud andmed, annate käesolevaga meile ülemaailmse, tagasivõtmatu, mitteeksklusiivse, autoritasuta, igavese, all-litsentsitava ja üleantava litsentsi kasutamiseks, reprodutseerimiseks, levitamiseks, esitluste tuletamistööde ettevalmistamiseks ja kasutajate esituste esitamiseks ühendus saidi ja meie ettevõttega, sealhulgas piiranguteta osa või kõigi teie kasutajate esitatud dokumentide (ja nende tuletatud teoste) uuesti levitamiseks mis tahes meediavormingus ja mis tahes meediakanalite kaudu. Samuti annate käesolevaga igale saidi kasutajale või muule kasutaja esildise vaatajale või kasutajale mitte-ainuõiguse kasutada, reprodutseerida, levitada, valmistada ette tuletatud teoseid, kuvada ja teostada kõike vastavalt käesolevatele tingimustele

Nõustute, et te ei esita ühegi kasutaja esitamise raames ühtegi materjali, mis on autoriõigusega kaitstud, ärisaladusega kaitstud või muul viisil kolmandate isikute omandiõiguste, sealhulgas privaatsus- ja avalikustamisõiguste all, välja arvatud juhul, kui olete nende õiguste omanik või teil pole selleks luba nende õigusjärgset omanikku ja vajalikke nõusolekuid igalt isikult, kelle isikut tuvastavat teavet selline materjal sisaldab, materjali postitamiseks ja meile kõigi siin antud litsentsiõiguste andmiseks. Lisaks garanteerite ja kinnitate, et avalikustate kõikide teie valduses olevate patendiregistreerimiste või pooleliolevate taotluste olemasolu, mis on mingil viisil seotud teie kasutaja esitatud andmetega.

Nõustute mitte kasutama meie teenust ja saiti:

 1. korraldada mis tahes äritegevust;
 2. kahjustada alaealisi mis tahes viisil;
 3. esinema mõne teise isiku või üksusena või esitama valesti või esitama muul viisil valesti oma seotust isiku või üksusega;
 4. üles laadida, postitada, linkida, edastada või muul viisil kättesaadavaks teha mis tahes kasutajasisu, mida teil ei ole ühegi seaduse või lepinguliste või usaldussuhete alusel õigust kättesaadavaks teha (näiteks siseteave, omandiõigusega seotud ja konfidentsiaalne teave);
 5. üles laadida, postitada, linkida, edastada või muul viisil kättesaadavaks teha mis tahes kasutajasisu, mis rikub mis tahes osapoole patente, kaubamärke, ärisaladusi, autoriõigusi või muid varalisi õigusi;
 6. üles laadida, postitada, linkida, edastada või muul viisil kättesaadavaks teha soovimatuid või volitamata reklaame, reklaammaterjale, rämpsposti, rämpsposti, ahelkirju, püramiidskeeme või muid pakkumisi;
 7. üles laadida, postitada, linkida, edastada või muul viisil kättesaadavaks teha mis tahes materjali, mis sisaldab tarkvaraviirusi või muid arvutikoode, faile või programme, mille eesmärk on katkestada, hävitada või piirata mis tahes arvutitarkvara või riistvara või telekommunikatsiooniseadmete funktsionaalsust;
 8. rikkuda tahtlikult või tahtmatult kõiki kohaldatavaid kohalikke, osariiklikke, riiklikke või rahvusvahelisi õigusakte ning seadusi, millel on õigusjõud;
 9. jälitama või muul viisil ahistama teist;
 10. koguda või salvestada teiste kasutajate isikuandmeid seoses käesolevates tingimustes sätestatud keelatud käitumise ja tegevustega; või
 11. üles laadida, postitada, linkida, edastada või muul viisil kättesaadavaks teha mis tahes Kasutajasisu;
 • on solvav, sündsusetu, vastumeelne, ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, kuritahtlik, ahistav, piinav, laimav, labane, laimav, teiste eraelu puutumatust ründav, vihkav või rassiliselt, etniliselt või muul viisil taunitav;
 • sisaldab üldse alastust või on pornograafiline või rõve;
 • kasutab ära kõiki isikuid, sealhulgas lapsi või alaealisi; või
 • avaldab või sisaldab isikut tuvastavat teavet (nt nimi või aadress) iga isiku kohta, kes näib olevat alla 18 -aastane.

Te tunnistate, et me võime kasutajate esitamise sõeluda või mitte, kuid meil ja meie määratud isikutel on õigus (kuid mitte kohustus) oma äranägemise järgi läbi vaadata, keelduda, eemaldada või redigeerida kõiki saidi kaudu kättesaadavaid kasutaja esildisi. . Jätame endale õiguse otsustada oma äranägemise järgi, kas kasutaja esitamine rikub neid tingimusi. Ilma eelnevat piiramata on meil ja meie määratud isikutel õigus eemaldada kõik kasutajate esitatud andmed, mis rikuvad neid tingimusi või mis on meie arvates muul viisil vastuvõetamatud.

SINU KOHUSTUSED

Enne saidil lingitud mis tahes kolmanda osapoole veebisaidi teenuste kasutamist peate tagama oma piirkonnas kehtivate seaduste järgimise, sealhulgas oma jurisdiktsioonis hasartmängude mänguriikka jõudmise.

Peate saiti ja sisu kasutama ainult oma isiklikel eesmärkidel ega tohi rikkuda intellektuaalomandi õiguste jao sätteid.

HÜVITIS

Käesolevaga hüvitate meid ja kohustate hoidma meid hüvitatuna mis tahes kahjude, kahjude, kulude, kohustuste ja kulude eest (sealhulgas piiranguteta juriidilised kulud ja summad, mille oleme kolmandatele isikutele vaidluste või nõuete lahendamisel või meie nõuannete alusel maksnud). juriidilised nõustajad), mis on tekkinud või kantud meie poolt nende tingimuste mis tahes sätte rikkumise korral või mis tahes nõude tõttu, et olete rikkunud nende tingimuste mõnda sätet.

KOLMAS POOL

Võime luua partnerlusi kolmandate osapooltega, mis võimaldavad teil pääseda selliste kolmandate isikute veebisaitidele otse meie saidilt. Need lingid on esitatud ainult teie teadmiseks. Me ei kontrolli kolmandate osapoolte ressursside või veebisaitide sisu ega võta nende eest mingit vastutust, sealhulgas kahju või kahjusid, mis võivad tekkida nende kasutamisel. Mis tahes lingi lisamine ei tähenda, et me oleksime veebisaidi heaks kiitnud. Selliste lingitud veebisaitide kasutamine on teie enda vastutusel. Soovitame teil selliste kolmandate osapoolte, nende toodete ja teenuste osas ise oma uurimistööd ja hoolsuskohustust läbi viia.

TÄHELEPANU

SAIT JA TEMA MATERJALID TARNITAKSE “NAGU OLEMAS” JA ILMA MITMESUGUSE, VÄLJASTI VÕI IMPLIATSIOONI, GARANTIIDETA. KOHALDATAVA ÕIGUSE JUURDE TÄIELIKELT LUBATUD JÄRGMISEST VÄLJASTAME KÕIKI SÕLMITUD VÕI SÕLTIMATUD GARANTIID, KAASA, PIIRANGUTA, RAKENDATUD GARANTIITE, MITTERIKKUMISTE, VAHETEVALTUSE VAHETEVALTUSE, MAKSARAARTIDE MÜÜGI, KAUPLEMISE VÕI KAUBANDUSKASUTUSE KURSUSEST. ME EI garanteeri, et Teie SAIDI VÕI MATERJALIDE KASUTAMINE PUUDUTAB, VIGA VABA VÕI TURVALINE, KUI PUUDUD PARANDATAKSE, VÕI KUI SAIT (VÕI NENDE OSA, KA MATERJALID), TEENUS () SAIT ON HOSTITUD VÕI TARKVARA ON VIRUSETEST VÕI MUUDEST kahjulikest komponentidest vaba. TE TUNNISTATE, ET OLETE VASTUVATE KOGU ARVUTI RIISTVARA JA MUU VAJALIKU SEADME SAAMISE JA HOOLDAMISE KOHTA, MIDA ON VAJALIK SAIDILE JUURDEPÄÄSMISEKS JA KASUTAMISEKS, JA KÕIK TERETOEGA SEOTUD TASUD. TE VASTUTATE KÕIKI VASTUTUST JA RISKI SAIDI KASUTAMISE JA SEDA KINDLASTAVUSE KOHTA. MITTE ARVAMUSED, NÕUANDED VÕI HINDAMINE, MIS ON TEHTUD SAIDIL, MATERJALIDES VÕI MUU TEHNIKA, EI LOE GARANTIID. SINU KASUTAMINE SAIDIL JA MIDAGI SAIDIL TARJANDATUD MATERJALID JA TEENUSED ON TÄIESTI OMA RISKIGA. See jaotis kehtib olenemata sellest, kas saidi raames pakutavad teenused on tasulised või mitte. Kohaldatav seadus ei pruugi lubada teatud garantiide välistamist, seega ei pruugi teatud siin sätestatud välistused kehtida.

VASTUTUSE PIIRANG

Me ei vastuta ega vastuta ühegi kaudse, juhusliku, kaasneva, erilise, eeskujuliku, karistava või muu kahju eest (sh piiranguteta, kahjud ärikaotuse, andmete kadumise või puuduliku vaevarikka puudumise tõttu). VASTUTUS VÕI MUUD TEOORIAD, mis tekivad saidil ja/või saidil, materjalides, lingitud veebisaidil või saidil ilmunud toodete või teenuste kaudu ostetud toodetel või teenustel, mis on saidil ja/või materjalidel, mis on sellel teel või nendega seotud. Teie ainuke õiguskaitsevahend saidi, materjalide või lingitud veebisaidiga rahulolematuse korral lõpetab saidi, materjalide või lingitud veebisaitide kasutamise.

SEST MÕNED RIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA VASTUTUSE VÄLISTAMIST VÕI PIIRANGU JÄRGMISTE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE KOHTA, EI OLE ÜLDNE PIIRANG teie suhtes kohaldatav.

ETTEVÕTTE EI VASTUTA KOHAL SAIDIL VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU SISU SISU VÕI KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILEHEL, NING EI ETTEVÕTTE EI TAGA MISKI TEADUS, MIS ON SISALDATUD KOLMANDAS OSALDUSES .

Kogu vastutus ja hüvitis seoses saidi kas osalise või täieliku või selle materjalide kasutamisega on piiratud rahas summas, mis ei ületa kümmet dollarit (10,00 USD).

REGULEERITAV SEADUS: NÕUETE AJAPIIRANG

Arbitraaž. Igasugused vaidlused, vastuolud või nõuded, mis tulenevad sellest lepingust või on sellega seotud, või rikkumiste lõpetamine või kehtetuks tunnistamine, lahendatakse vahekohtumenetluse teel, kasutades vahekohtuvaidluste lahendamise vahekaarti VÕIB SELLE KLAUSLI JÄRGI MUUDATA. Ametisse nimetav asutus peab olema HONGKONGI RAHVUSVAHELINE VAHETUSKESKUS. VAHETUSKOHT ON HONGKONGIS HONGKONGI RAHVUSVAHELISES VAHETUSKESKUSES (HKIAC). VAIDLUST AIDAKSE ENNE KOLME (3) ARBITRATORI PANEELI. SINA JA ME OLEME JÄRGI SELLE VÄLJASTI KATSETAMISE. AVASTUSED JA VAIDLUSVAIDETE ÕIGUSED ON ÜLDISELT PIIRATUMAD, KUI JUURIKOHTUS, JA MUUD ÕIGUSED, MIS TEIL JA MEIL KOHTUS OLEKS, EI OLE VAIDLUSES SAADAVAD. KUNAGI SINA EI OSAKE KLASSITEGEVUSES VÕI KLASSIVAHELISES VAHETUSES KÕIKIDE NÕUETE KOHTA, KES ON LEPINGU KOHALDATUD VAHETAMISEKS. TE JÄTKATE ÕIGUSE OSALEDA KLASSI ESINDAJAKS VÕI KLASSI LIIKMEKS MILLAL KLASSI NÕUDEL, MIS TEIL VÕIB OLLA MEILE VASTU, KA KÕIK ÕIGUS KLASSI VAHETUSELE VÕI MIDA KOKKULEPPELE. MISKI KOHALDATAVA SEADUSE SÄTTEST, MIS EI OLE MÕISTATUD, EI OLE VAHETJAL VÕIMALUST KINNITADA KAHJUID, ÕIGUSABIÕIGUSI JA AUHINNASID, MIS KOKKULEVAD LEPINGUGA.

Seaduse valik. Käesolev leping ja kõik nõuded või hagi põhjused (kas lepingus, deliktis või põhikirjas), mis võivad põhineda sellel lepingul või selle läbirääkimistel, selle täitmisel või täitmisel (sh kõik nõuded või põhjused) meetmed, mis põhinevad käesoleval lepingul või sellega seoses tehtud avaldustel või garantiidel või tulenevad sellest, või tulenevad sellest, või on seotud sellega, või selle lepingu sõlmimise ajendina), on reguleeritud ja jõustatud kooskõlas siseriiklike seadustega Kaimanisaared, sealhulgas aegumistähtajad. Te tunnistate, mõistate ja nõustute, et ÜRO rahvusvahelise kauba müügilepingute konventsioon ei kehti nende tingimuste suhtes.

MUUD

Need tingimused sisaldavad kogu teie ja meie vahelist teenuste kasutamise lepingut. Kui mõnda käesolevate tingimuste sätet peetakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või mingis suhtes jõustamatuks, piiratakse seda sätet või kõrvaldatakse see minimaalselt vajalikus ulatuses, nii et need tingimused jäävad muidu täielikult jõusse ja jõustatavaks. Meie suutmatus jõustada nende tingimuste mõnda osa ei tähenda loobumist meie õigusest seda või mõnda muud tingimuste osa hiljem jõustada. Selleks, et loobumine käesolevate tingimuste täitmisest oleks siduv, peame teile sellest loobumisest kirjalikult teatama. Teie ja meie oleme sõltumatud töövõtjad ning nende tingimustega ei ole ette nähtud ega loodud ühtegi agentuuri-, partnerlus- ega ühisettevõtte suhet. Nende tingimuste jaotiste ja lõikude pealkirjad on mõeldud ainult mugavuse huvides ega mõjuta nende tingimuste tõlgendamist. Nõustute, et välja arvatud juhul, kui käesolevates tingimustes on selgesõnaliselt sätestatud teisiti, ei ole kolmandaid osapooli. Võime loata loovutada, üle anda või delegeerida mis tahes oma õigusi ja kohustusi.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on nende tingimustega seoses küsimusi, kommentaare ja taotlusi, võtke meiega ühendust aadressil [email protected] (põhiosakond).

Tagasi ülesse